powrót do mapy

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1/ Serwis Mapa Potrzeb Zielonej Góry jest własnością Mateusza Sikorskiego, zwanym dalej Właścicielem.

2/ Serwis umożliwia mieszkańcom Miasta Zielona Góra zgłaszania potrzeb i problemów – miasta.

3/ Treść potrzeby, problemu jest publikowania w Serwisie po jej wcześniejszej akceptacji przez Administratora.

4/ Właściciel Serwisu nie gwarantuje bezbłędnego funkcjonowania Serwisu i dokłada wszelkich starań by zapewnić Użytkownikowi bezpieczeństwo techniczne.

5/ Użytkownik akceptuje, że wysłanie formularza kontaktowego przez Serwis wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celach przewidzianych treścią korespondencji. Użytkownik wysyłając formularz kontaktowy wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Mateusz Sikorski, Ul. Przy Gazowni 24c, 65-001 Zielona Góra oraz przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do poprawy, zmiany, ograniczenia, przenoszenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na pisemny wniosek, wysłany pocztą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6/Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika wyłącznie w celu publikacji zamieszczanych przez niego treści na Serwisie Mapa Potrzeb Zielonej Góry.

7/ Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania nie może utrudnić albo uniemożliwić należytej publikacji wiadomości na stronie administratora.

8/ Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Użytkownika nie są profilowane.

9/ W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

10/ Właściciel oświadcza, iż korzystanie z serwisu jest dla Użytkowników nieodpłatne.